همه موضوعت پست ها

دانستنی های حقوقی

اطلاعات اداره ثبت اسناد

اداره ثبت اسناد

به طورکلی همانگونه که ازنام این نهاد قانونی که زیرمجموعه قوه محترم قضائیه می باشد مشخص گردیده، کلیه امورمربوط به ثبت اسناد واملاک کشور از وظایف این اداره میباشد. عمده اموری که دراین نهاد انجام میگردد و متقاضیان مختلف برای…

بیشتر بخوانید

نکات مهم هنگام معامله

نکات مهم هنگام معامله

حتما به نکات مهم هنگام معامله ملکی توجه کنید: ۱- بررسی شود که آیا صاحب بنگاه دارای مجوز از اتحادیه است یا خیر ۲- اگر مال مورد معامله بین چند نفر مشاع است و یا این که خریداران چند نفر هستند…

بیشتر بخوانید

مسائل حقوقی معاملات ملکی

معاملا

با عنایت به آنکه این سامانه درارتباط با ملک ومسکن می باشد. عمده مسائل حقوقی معاملات ملکی که موردنیاز شما عزیزان می باشد مطالبی است که در زمـان عقد قـرارداد و امضاء ذیـل هـرگـونه مبایعه نامه، سند، قرارداد مشارکت، اجاره…

بیشتر بخوانید

قانون موجر و مستاجر

قانون موجر و مستاجر

ماده ۱- منظور از واژه ” قانون ” در این آیین نامه ” قانون روابط موجر و مستاجر – مصوب ۲۶ /۵ /۱۳۷۶- ” می باشد. ماده ۲- موارد زیر مشمول مقررات قانون نمی باشد: ۱- روابط استیجاری قبل از…

بیشتر بخوانید

قانون تملک آپارتمان ها

بیع

ماده ۱: مالكیت در آپارتمانهای مختلف و محل های پیشه و سكنای یك ساختمان شامل دو قسمت است : مالكیت قسمتهای اختصاصی و مالكیت قسمتهای مشترك . ماده ۲: قسمتهای مشترك مذكور در این قانون عبارت از قسمتهائی از ساختمان…

بیشتر بخوانید